torsdag 16 augusti 2012

Bara kroppars Johan Palme intervjuad i Dagens Nyheter

Johan Palme från Bara kroppar är med ett långt stycke i DN:s artikel om toplesssolbad i Stockholm. Tyvärr verkar inte artiklen riktigt har fokuserat på rätt saker i det som sas, och de (säkerligen ordagrant återgivna) citaten är lösryckta ur ett mer tydligt och klargörande resonemang. I artikeln står det såhär:
Gruppen Bara kroppar ifrågasätter det normativa sexualiserandet av framför allt kvinnokroppen. Nakenbad kan till viss del häva det förtrycket, menar Johan Palme, medgrundare till gruppen. För även om inte svensk lagstiftning tillåter böter på plats, som i Paris och Barcelona, har tiderna förändrats. Stockholm har blivit en pryd stad, tycker han. 
– Tyvärr verkar det som om vi går mot en mer laddad attityd gentemot människokroppen. Den är kopplad till skam i större utsträckning än tidigare. Nakenhet kan användas för att bryta den kroppsnormen, men det är mer eller mindre okej att visa hud i olika landsdelar, säger han.
Hela det avgörande resonemanget om makt saknas tyvärr här. Kroppen laddas med skam och utseendehets som en del av ett strukturellt maktsystem där (framför allt kvinnors) kroppar sexualiseras, skambeläggs för sitt utseende och alltid ska bedömas utifrån betraktarens blick, för att på så sätt begränsas i handlingsmöjligheter. Kroppar får aldrig bara vara! Där kan nakenbad fungera som en trygg frizon undan hetsen, och en möjlighet att se att kroppar kan se ut på oerhört många sätt (när de inte döljs och tuktas på samma sätt).
Malmö och Göteborg är friare på det sättet, tycker Johan Palme. Där finns det fler ställen att till exempel bada naken på. En mer liberaliserad morallagstiftning om nakenhet kommer därför inte att ta fart i huvudstaden.
– Stockholm har lite mer pinne i röven. Det är väldigt ängsligt. Alla ska hela tiden kommentera varandras utseende, därför är jag tveksam till att attitydförändringen ska starta här, säger Johan Palme.
Ängsligheten är också en maktfråga, en fråga om prestige och kontroll. Genom att kontrollera sina medmänniskor skapas en större möjlighet till personlig vinning.
Samtidigt tror han inte att nakenbad är svaret på alla problem.
– Samhället laddar människokroppen med så sjukt mycket, bara för att den finns. Jag tror inte att lagar kan ändra på det. Som det ser ut nu tycker jag ändå att lagstiftningen är helt okej.
 Tveksamt om lagstiftningen är okej – men poängen är att det inte spelar någon roll, eftersom kontrollen över människors kroppar är strukturell, inte lagstiftningsbaserad. Så länge inte normerna och konventionerna slutar bygga på att vi måste se utt på ett av två specifika sätt (ett mans- och ett kvinnoideal) kommer den starka begränsningen av människors kroppar fortsätta.

Tack ändå DN för att ni kontaktade oss och frågade, och hoppas att ni som läser det här via DN:s hemsida kollar vidare på det vi skriver om oss själva och kanske går med i Facebook-gruppen om ni delar maktanalysen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar