Om Bara kroppar

Med den här gruppen vill vi skapa en trygg, avslappnad omgivning där alla kroppar har samma värde, där ingen objektifieras eller skambeläggs, där vi tillsammans utmanar normerna.

Vi lever i dag i ett samhälle med en väldigt stark utseendenorm, där medierna matar oss med bilder på “perfekta” kroppar, och alla förväntas passa in i en könsroll av hur en “naturlig” eller en “normal” kropp ska se ut. Om man inte följer idealen blir man mobbad och utstött, vilket inte minst vårens diskussion om kvinnors armhålor visar.

Människor förväntas känna skam inför sin kropp, kontrollera den och tukta den. Som en konsekvens får människor idag se och närvara bredvid allt färre människors kroppar, och aldrig utan allt bagage som kommer med normerna: att kroppen ska bedömas, betygsättas, bli äcklad av eller lustas efter, aldrig bara få vara. Inte konstigt att vi får en allt skevare bild av hur kroppar kan se ut!
  • Vi vill visa på att det finns alla slags kroppar: håriga och hårlösa, korta, långa, gamla, unga, tjocka, smala, av alla kön, blattar, vita, strejta, queera, trans och inte trans, funktionshindrade och inte funktionshindrade.
  • Vi vill göra det med social nakenhet, för att i så stor utsträckning som möjligt avdramatisera och ladda ur all skam, all sexualisering, all estetisering. Låt kropparna bara vara!
  • Vi vill göra det utan att göra en stor sak av det, avslappnat, utan en negativ attityd mot kläder och utan konfrontation, för att vi tror att det är ett mer utmanande sätt att ifrågasätta, eftersom det inte godkänner att uppdelningen naket–påklätt ska göras så laddad.

Vi arbetar i första hand genom vår Facebook-grupp, som är helt medlemsdriven och just nu har cirka 80 medlemmar. Gå med där för att hitta på nya saker, planera aktiviteter, föreslå evenemang, diskutera kroppsnormer och allt annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar